Multipelt myelom

Skriv ut

 

Myelom är en kronisk form av benmärgscancer. Den tillhör gruppen elakartade blodsjukdomar och är näst vanligast efter lymfom. Myelom står för cirka 10 % av samtliga blodcancerformer. Myelom är vanligast hos äldre patienter, mycket ovanligt innan 40 år och förekommer inte alls hos barn. Målet för behandling är att förlänga ditt liv. Detta är möjligt genom att stabilisera sjukdomen under så lång tid som möjligt med inga eller få sjukdomssymtom. Ett mål för forskningen är att förbättra behandlingsresultatet så att den genomsnittliga livslängden på sikt ökar och att du som myelompatient uppnår samma livslängd som befolkningen i genomsnitt, trots att sjukdomen inte går att bota. Därmed skulle myelomsjukdomen kunna jämföras med många andra kroniska sjukdomar (till exempel blodtryckssjukdomar eller diabetes) som inte går att bota men som kan hållas i schack med kontinuerlig läkemedelsbehandling.

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 5.0 eller senare. © Janssen AB 2011 - Senast uppdaterad: Den 02 June 2016. Denna webbplats är upprättad av Janssen AB, som ansvarar för innehållet Janssen AB * Box 4042 * SE-16904 Solna * Phone: +4686265000 * Fax: +4686265100  Den är avsedd för personer bosatta i Sverige.